fbpx

Aké podmienky musí klient spĺňať na získanie spotrebného úveru?

• Plnoletosť
• Trvalý pobyt na SR
• Preukázanie príjmu, ktorý umožní bezproblémové splácanie úveru – zamestnanie minimálne po dobu 3 mesiacov
• Dobrá platobná disciplína skôr poskytnutých úverov

Ako dlho trvá vybavenie bezúčelového spotrebného úveru?

Spotrebný úver sa vybavuje v porovnaní s hypotekárnym veľmi rýchlo. V súčasnosti je časté, že spotrebný úver máte vo svojej banke automaticky predschválený, pokiaľ vám chodí na účet mesačná mzda. Tu stačí jedna návšteva na pobočke a do niekoľkých hodín máte peniaze k dispozícii. Vo väčšine prípadov to od podania žiadosti po poskytnutie trvá jeden až tri dni. Dlhšie sa vybavuje úver ak ste podnikateľ, pretože banka potrebuje potvrdenie z Daňového úradu, ktoré nedostanete na počkanie.

Kedy sa oplatí refinancovať spotrebný úver?

Spotrebný úver sa oplatí refinancovať vtedy, ak náklady spojené s refinancovaním sú nižšie ako ušetrené peniaze z nižšej splátky. Novoposkytnutý úver by pritom nemal mať vyššiu splatnosť ako vyplácaný úver. Úsporu si vypočítam ako rozdiel starej a novej splátky, ktorý vynásobím počtom splátok. Náklady spojené s úverom sú vo forme poplatkov: poplatok za poskytnutie úveru (najčastejšie 2% zo sumy) a poplatok za predčasné splatenie starého úveru (1% z vyplácanej sumy). Vhodné je porovnať aj poplatok za účet.

Čo je to bonita a ako od nej závisí poskytnutie úveru?

Bonita je schopnosť klienta splácať svoje záväzky. Na bonitu vplýva niekoľko faktorov, najdôležitejšie z nich sú: výška príjmu, odvetvie, kde je klient zamestnaný, ukončené vzdelanie, rodinná situácia a vyživovacie povinnosti klienta, platobná disciplína za posledných 5 rokov. Na základe tohto klienta zaradia do tzv. raitingu. Banka má vytvorené ratingové skupiny, do ktorých klienta zaraďuje. Môže to byť napr. číslo od 1 do 6, alebo súbor písmen AAA, AA, A, BBB....atď. Najlepšie podmienky úveru dostane klient, ktorý má najvyšší raiting a naopak klient v zlom raitingu úver ani nedostane.

Aká je to anuitná splátka?

Anuitná splátka je splátka platená v pravidelných intervaloch, najčastejšie mesačne, počas celej doby platnosti úveru. Anuitná splátka úveru sa skladá z dvoch zložiek splátky istiny a splátky úroku. Výška splátky sa počas obdobia nemení, mení sa len pomer medzi výškou istiny a výškou úroku. Kým na začiatku splácania úveru je vyšší pomer úroku oproti istine, ku koncu doby splácania je väčší pomer istiny oproti úroku, pričom výška splátky zostáva rovnaká.

Čo je to RPMN a načo mi slúži?

RPMN je skratka pre výraz: ročná percentuálna miera nákladov. Podľa zákona o spotrebiteľských úveroch inštitúcie, ktoré poskytujú úver musia uviesť výšku RPMN v ponuke o úver, aj v samotnej úverovej zmluve. Ročná percentuálne miera nákladov je percentuálne vyjadrenie celkových nákladov spojených s úverom a umožňuje klientovi lepšie porovnanie spotrebiteľských úverov. Do výpočtu sa zahŕňajú nielen výška úrokovej sadzby, ale aj poplatky (jednorazové a pravidelné), ktoré sú spojené úverom. Pre klienta je najvýhodnejší ten úver, ktorý má najnižšiu hodnotu RPMN pri rovnakých podmienkach - teda rovnaká výška úveru a doba, na ktorú je poskytnutý.

Je to úver, ktorý je poskytovaný na kúpu spotrebných predmetov, ako napríklad úver na auto, úver na kúpu spotrebnej elektroniky a pod., ďalej môže slúžiť na financovanie služieb, ako úver pre študentov na zaplatenie školného, alebo úver na dovolenku. Týmto druhom úveru môžu klienti riešiť plánované alebo neočakávané finančné potreby. Výška úveru sa pohybuje od 100 do 20.000 Eur, v závislosti od toho, v ktorej inštitúcii si klient spotrebný úver berie. Spotrebný úver môže byť poskytnutý iba fyzickým osobám starším ako 18 rokov spravidla s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky.

Lehota splatnosti úveru je doba počas ktorej klient spláca úver formou pravidelných splátok v stanovenej výške. V závislosti od lehoty splatnosti je sa mení aj výška splátky. Dlhšia lehota splatnosti znižuje pravidelné splátky, no na druhej strane rastie celková cena úveru, ktorú musí klient splatiť. Maximálna doba splatnosti úveru je v súčasnosti 8 rokov.

Spotrebný úver je splátkový úver, kde je úroková sadzba stanovená na celé obdobie splácania a teda splátka zostáva počas splácania rovnaká. Úroková sadzba je v porovnaní s hypotekárnym úverom podstatne vyššia. Pohybuje sa od 4,8 %. Nie vždy je pravidlo, že spotrebný úver najľahšie a najvýhodnejšie klient dostane vo svojej banke. Preto je potrebné si porovnať viaceré úvery a vybrať si ten najvýhodnejší, nielen z pohľadu úrokovej sadzby ale aj iných podmienok.

Rozdelenie spotrebných úverov

Z hľadiska účelu

 • Bezúčelový spotrebný úver – možné použiť na čokoľvek
 • Účelový spotrebný úver – klient preukazuje banke na čo použil peniaze:
  • spotrebný úver pre študentov – na financovanie štúdia a nákladov s tým spojených
  • spotrebný úver na auto – na kúpu auta
  • spotrebný úver na bývanie – na zariadenie, na rekonštrukciu, na dofinancovanie kúpy nehnuteľnosti
  • spotrebný úver refinančný – na vyplatenie skôr poskytnutého úveru alebo úverov

Z hľadiska zabezpečenia

 • Nezabezpečené – banka nepotrebuje zabezpečiť úver, klient ho získa na základe dostatočnej bonity
 • Zabezpečené – banka si zabezpečí splácanie záložným právom na spotrebnú vec (auto), ručiteľom, zabezpečenie vkladom v banke

Zorientovať sa v tejto oblasti je často náročné a komplikované. A preto neváhajte obrátatiť sa na odborníka.

Mojim klinetom sa na mojej práci páči:

 • - Dlhoročné skúsenosti vo finančnej oblasti.
 • - Viem sa objektivne pozrieť na existujúce zmluvy aj nové ponuky, ktoré dostanete.
 • - Poznáme cesty a viem so spolocnosťami vyjednávať o lepších podmienkach.  
 • - Dokážem pomôcť s vybavenim potebnej dokumentácie.
 • - Moje služby sú bezplatné.
 • - Informáce, ktoré odo mňa dostanete sú overené.
 • - Informácie, ktoré dostanete su pre Vás nezáväzné.

Ak Vás zaujima viac, a mohol by som Vám, byť v niečom nápomocný, neváhajte ma kontaktovať, rád Vám o tejto problematike poviem viac. 

Môžete využiť email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., messenger m.me/csunyocska alebo mi zavolajte 0901 920 636.