fbpx

Čo je to štátny príspevok?

- je percento, o ktoré štát znižuje výšku úrokovej sadzby na prvých 5 rokov trvania úveru
- určuje sa každoročne zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok
- aktuálne predstavuje štátny príspevok pre mladých 3% zľavu z úrokovej sadzby na prvých 5 rokov splácania, pričom 2% poskytuje zľavu štát a 1% je povinná poskytnúť banka
- niektoré banky poskytujú ešte 1% zľavu nad rámec stanovený zákonom

Aká môže byť výška úveru so štátnym príspevkom?

- max do 70% hodnoty nehnuteľnosti, max však do 50.000 eur

Aká môže byť doba splatnosti úveru so štátnym príspevkom?

- minimálne 4 roky
- maximálne 30 rokov

Aké sú podmienky priznania štátneho príspevku?

- vek 18-35 rokov
- priemerný hrubý mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny rok nesmie presiahnuť 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstva SR za predchádzajúci kalendárny štvrťrok (aktuálna hranica je 1242,80 eur)
- ak žiadajú o úver dvaja
– súčet ich priemerného mesačného príjmu nesmie presiahnut 2,6 násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodářství SR za predchádzajúci kalendárny štvrťrok (aktuálna hranica je 2485,60 eur)
- účelom úveru môže byť len nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti

Ako to funguje možnosť mimoriadnych splátok v prípade úveru so štátnym príspevkom pre mladých?

- možnosť vloženia mimoriadnej splátky v prvých piatich rokoch bez poplatku
- dôležité je nesplatiť celý úver v prvých štyroch rokoch, lebo by nastala povinnost vrátiť celú výšku príspevkov

Pomocou štátneho príspevku si môžete znížiť výšku úrokovej sadzby úveru a tak si zabezpečiť bývanie lacnejšie. Poskytuje sa v súlade so zákonom o bankách a výška príspevku je určená každoročne štátnym rozpočtom pre nasledujúce obdobie. Je určená žiadateľom, ktorí spĺňajú podmienky priznania štátneho príspevku pre mladých a to hranicou veku a príjmu. V súčastnosti je výška štátneho príspevku 3 %, z kterých 2% poskytne štát a 1% poskytne banka.

Štátny príspevok je možné poskytnúť do výšky 70% hodnoty zabezpečenia, max. však do 50.000 EUR a maximálne na obdobie piatich rokov a jednu nehnuteľnosť. Do veku 35 rokov môže klient využiť možnosť priznania štátneho príspevku aj viackrát, vždy však na inú nehnuteľnosť. Poskytnutie úveru s priznaním štátneho príspevku pre mladých je striktne účelové, kde je potrebné preukázať účelové použitie finančných prostiedkov na celých 100% financovanej sumy.

Príklad: Klient vo veku 20 rokov využije možnosť štátneho príspevku na financovanie kúpy bytu. Vo veku 26 rokov sa rozhodne stavať rodinný dom, kde výstavbu chce tiež financovať formou hypotekárneho úveru. V tom čase môže opätovne žiadať o priznanie štátneho príspevku, nakoľko na prvom úvere už mu štátny príspevok zanikol po uplynutí piatich rokov a financuje inú nehnuteľnosť. Takto vie možnosť štátneho príspevku využiť aj viackrát pri splnení všetkých podmienok.

Vzhľadom na veľmi veľkú konkurenciu bánk a skutočnosť, že viete získať ešte lepšie podmienky príspevkov bánk, než sú banky viazané Zákonom o bankách, len máloktorý finančný poradca Vám vie poradiť pre Vás tú najlepšiu možnosť finanacovania Vašich investičných zámerov.

Zorientovať sa v tejto oblasti je často náročné a komplikované.

Mojim klinetom sa na mojej práci páči:

  • Dlhoročné skúsenosti vo finančnej oblasti.
  • Viem sa objektivne pozrieť na existujúce zmluvy aj nové ponuky, ktoré dostanete.
  • Poznáme cesty a viem so spolocnosťami vyjednávať o lepších podmienkach.  
  • Dokážem pomôcť s vybavenim potebnej dokumentácie.
  • Moje služby sú bezplatné.
  • Informáce, ktoré odo mňa dostanete sú overené.
  • Informácie, ktoré dostanete su pre Vás nezáväzné.

Ak Vás zaujima viac, a mohol by som Vám, byť v niečom nápomocný, neváhajte ma kontaktovať, rád Vám o tejto problematike poviem viac. Môžete využiť email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., messenger m.me/csunyocska alebo mi zavolajte 0901 920 636.