fbpx

Poistenie podnikateľov je velmi rozsiahla téma, odporúčame dohodnúť si nezáväzné stretnutie, na ktorom Vám o ňom povieme viacej.

Poistenie majetku:

Druh poistenia:

 • živelné udalosti
 • odcudzenie
 • poškodenie skla
 • vonkajčí vandalizmus
 • preprava 

Predmet poistenia:

 • Budovy vrátane stavebných súčastí a príslušenstva, vedľajšie stavby na príslušnom pozemku, stavebné súčasti a príslušenstvo zriadené na vlastné náklady v prenajatom priestore
 • Budovy vo výstavbe vrátane stavebných súčastí a príslušenstva, stavebného materiálu a drobnej stavebnej techniky
 • Výrobné a prevádzkové zariadenia - vlastné alebo cudzie
 • Zásoby - vlastné alebo cudzie Náklady po poistnej udalosti
 • Peniaze a ceniny, Cennosti, Cudzie veci, Veci zamestnancov,Náklady na obnovu dát, Veci na výstave, Veci umeleckej a historickej hodnoty, Predajné automaty

Druh poistenia:

 • prerušene prevádzky 

Predmet poistenia:

 • Fixné náklady, Ušlý zisk, Nadnáklady

Druh poistenia:

 • Stroje a elektronika

Predmet poistenia:

 • Stroje, elektronické zariadenia, samohybné pracovné stroje s EČV

Poistenie zodpovednosti

Druh poistenia

 • Základné poistenie zodpovednosti

Predmety poistenia

 • Zodpovednosť pri výkone podnikateľskej činnosti
 • Zodpovednosť vlastníka nehnuteľnosti
 • Zodpovednosť za veci zamestnancov
 • Zodpovednosť za zariadenia a podujatia pre zamestnancov
 • Zodpovednosť pri účasti na výstavách a veľtrhoch
 • Zodpovednosť za vadne vykonanú prácu
 • Regresy Sociálnej a zdravotných poisťovní – v prospech tretích osôb
 • Náklady na obhajobu

Druh poistenia

 • Pripoistenia k zodpovednosti

Predmety poistenia

 • Zodpovednosť za vadný výrobok
 • Zodpovednosť za prenajaté nehnuteľnosti
 • Zodpovednosť za prenajaté hnuteľné veci
 • Zodpovednosť za veci prevzaté na výkon objednanej činnosti
 • Regresy Sociálnej a zdravotných poisťovní – v prospech zamestnancov
 • Zodpovednosť za veci vnesené – ubytovacie zariadenia

SVB - poistenie bytových domov

Predmet poistenia:

 • Budova bytového domu – jednotlivé byty a nebytové priestory, spoločné priestory.
 • Spoločné súčasti a zariadenia domu vrátane predmetov umiestnených na vonkajšej strane budovy, rôzneho technologického vybavenia a sklenených častí – ide napríklad o spoločné vchody, schodištia, kotolne, prípojky k inžinierskym sieťam, výťahy, schránky, zvončeky, hydranty, pevne osadené hasiace prístroje, dažďové zvody a pod.
 • Stavebné súčasti zabudované v jednotlivých bytoch ich vlastníkmi – ide napríklad o kuchynské linky, vstavané skrine, podlahové krytiny a pod.
 • Hnuteľné veci v spoločnom vlastníctve – napr. vybavenie kancelárie spoločenstva a pod.
 • Zodpovednosť za škodu

Zorientovať sa v tejto oblasti je často náročné a komplikované. A preto neváhajte obrátatiť sa na odborníka.

Mojim klinetom sa na mojej práci páči:

 • - Dlhoročné skúsenosti vo finančnej oblasti.
 • - Viem sa objektivne pozrieť na existujúce zmluvy aj nové ponuky, ktoré dostanete.
 • - Poznáme cesty a viem so spolocnosťami vyjednávať o lepších podmienkach.  
 • - Dokážem pomôcť s vybavenim potebnej dokumentácie.
 • - Moje služby sú bezplatné.
 • - Informáce, ktoré odo mňa dostanete sú overené.
 • - Informácie, ktoré dostanete su pre Vás nezáväzné.

Ak Vás zaujima viac, a mohol by som Vám, byť v niečom nápomocný, neváhajte ma kontaktovať, rád Vám o tejto problematike poviem viac. 

Môžete využiť email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., messenger m.me/csunyocska alebo mi zavolajte 0901 920 636.