fbpx

Musím mať poistenie zodp. ako zamestnanec ?

Poistenie zodpovednosti pre zamestnancov je na dobrovoľnej báze a môže si ho uzatvoriť sám zamestnanec, alebo zamestnávateľ na svojich zamestnancov.

Do akej výšky si môže zamestnávateľ žiadať náhradu škôd ?

Podľa platných všeobecne záväzných predpisov ( Zákonník práce, iné všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom ) Poistná suma by mala zodpovedať štvornásobku resp. trojnásobku mesačnej mzdy zamestnanca.

Čo všetko kryje poist. zodp. ?

Uhrádza škody ktoré náhodne spôsobíte zamestnávateľovi v súvislosti s činnosťou uvedenou v poistenej zmluve, na zdraví alebo usmrtením, poškodením, stratou veci. Môžete si zvoliť jednotlivé pripoistenia:
- škodu na zverenom motorovom vozidle, spôsobenú vedením tohto vozidla
- škody spôsobené chybne vykonanou prácou, ktorej výsledkom je chybný výrobok, alebo škody spôsobené chybne vykonanou službou.
- škody spôsobené na dopravovaných veciach

Aká je územná platnosť ?

Územná platnosť je voliteľná a dá sa rozšíriť na celý svet.

Je aj v tomto poistení spoluúčasť ?

V tomto poistení je spoluúčasť štandardne 10 % z poistnej sumy.

Kto sa môže poistiť ?

Poistenie sa vzťahuje aj na zamestnancov, ktorí sú v pracovnom, štátnozamestnaneckom, služobnom alebo obchodnom pomere ako aj zamestnancom, ktorí sú v pracovnom vzťahu založenom dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce. ( dohoda o vykonaní práce dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov ) Je určená nie len pre zamestnancov ale aj pre zamestnávateľov v prospech svojich zamestnancov.

Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania vás chráni v prípade, ak vášmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním spôsobíte škodu, za ktorú zodpovedáte podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu SR, upravujúceho pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Poistenie sa vzťahuje aj na zamestnancov, ktorí sú v pracovnom, štátnozamestnaneckom, služobnom alebo obdobnom pomere ako aj na zamestnancov, ktorí sú v pracovnom vzťahu založenom dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov).

Poistenie si môžete dojednať aj na škodu spôsobenú na motorovom vozidle zamestnávateľa.

Poistenie si môže uzavrieť zamestnanec a platí na celom území Európy.

K tomuto poisteniu si môžete uzatvoriť pripoistenia na:

  • Chybne vykonanú prácu, chybne vykonanú službu
  • Škodu na dopravovaných veciach

Územnú platnosť poistenia si podľa želania môžete rozšíriť na celý svet.

Poistná suma by mala zodpovedať výške škody, ktorú maximálne môže zamestnávateľ požadovať od zamestnanca na úhradu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov (Zákonník práce, resp. iné všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom), t. j. mala by zodpovedať štvornásobku resp. trojnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

Zorientovať sa v tejto oblasti je často náročné a komplikované. A preto neváhajte obrátatiť sa na odborníka.

Mojim klinetom sa na mojej práci páči:

  • - Dlhoročné skúsenosti vo finančnej oblasti.
  • - Viem sa objektivne pozrieť na existujúce zmluvy aj nové ponuky, ktoré dostanete.
  • - Poznáme cesty a viem so spolocnosťami vyjednávať o lepších podmienkach.  
  • - Dokážem pomôcť s vybavenim potebnej dokumentácie.
  • - Moje služby sú bezplatné.
  • - Informáce, ktoré odo mňa dostanete sú overené.
  • - Informácie, ktoré dostanete su pre Vás nezáväzné.

Ak Vás zaujima viac, a mohol by som Vám, byť v niečom nápomocný, neváhajte ma kontaktovať, rád Vám o tejto problematike poviem viac. 

Môžete využiť email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., messenger m.me/csunyocska alebo mi zavolajte 0901 920 636.